งานอลูมิเนียมคอมโพสิต

งานอลูมิเนียมคอมโพสิตแผงตัวซีป้าย  งานป้ายทาวเวอร์งานแผงเกล็ดงานโครงเหล็ก งานกันสาด

 งานอลูมิเนียมคอมโพสิตอุดร  แผงตัวซีป้ายอุดร  งานป้ายทาวเวอร์อุดรงานแผงเกล็ดอุดรงานโครงสร้างเหล็กอุดร งานกันสาดอุดร  งานโครงเหล็กอุดร