ป้ายอุดรธานี , ป้ายอุดร

Posted on: กันยายน 23, 2015, by :

นอกจากนี้อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้บ่อยนั่นก็คือ ป้ายหาเสียงของนักการเมือง ฤดูกาลเลือกตั้งมาเยือนเมื่อไหร่ ป้ายแนะนำผู้สมัครล้นเมืองเมื่อนั้นดังนั้นสรุปแล้ว ป้าย คือ สื่อประเภทหนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการแนะนำให้คนอื่นรู้จักสินค้า ผ่านรูปภาพ ถ้อยคำที่สั้น กระชับ โดดเด่น ไว้สำหรับเผยแพร่ในที่สาธารณะ สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มาก และนับได้ว่าเป็นสื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวงการในปัจจุบันอีกด้วยประโยชน์ของป้ายเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า สื่อในการมีหลากหลาย แต่ทำไมสินค้าหลายประเภทถึงเลือกใช้ป้ายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ หากใครมีคำถามนี้อยู่ในสมอง มาอ่านข้อมูลส่วนนี้กันแล้วจะรู้ว่าประโยชน์ของมีมากกว่าที่คิดหลายเท่าทีเดียว1) ดึงดูดความสนใจได้ดี’, ‘หลากสาระน่ารู้เรื่อง “ป้าย”’, ”ถ้าให้คุณเลือกอ่านข้อความจากสื่อสองสื่อนี้ คุณจะเลือกอ่านข้อความจากอะไรก่อน ระหว่าง ป้ายขนาด 1.5 เมตร กับ โบรชัวร์ที่วางอยู่บนโต๊ะ แน่นอนว่าถ้าคุณยืนอยู่ในระยะ 5 เมตร คุณจะต้องเห็นข้อความบนป้ายก่อนและสามารถอ่านข้อความทั้งหมดจบได้ในครั้งแรกที่เห็น ซึ่งต่างจากโบรชัวร์ที่วางไว้ที่โต๊ะ กว่าจะรับข้อมูลได้คุณจะต้องเดินไปเพื่อหยิบมันขึ้นมาอ่าน ดังนั้นจากข้อนี้สรุปได้อย่างดีว่าป้ายดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าสื่ออีกหลายประเภท เนื่องจากป้ายมีขนาดใหญ่ ตัวอักษรขนาดใหญ่นั่นเอง2) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากหากจัดประเภทป้าย ก็คงจัดให้อยู่ในหมวดของสื่อกลางแจ้ง ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ ไวนิล บิลบอร์ดและอื่นๆ ป้ายนอกจากจะดึงดูดความสนใจได้ดีแล้ว ยังเป็นอิสระในการหาพื้นที่จัดวางเพื่อให้เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นก่อนการติดตั้งป้ายจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเสียก่อน เช่น รถยนต์ หากต้องการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รู้ถึงรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด พื้นฐานอาจจะต้องเป็นคนมีฐานะ มีรถขับอยู่แล้ว ดังนั้นป้ายชิ้นนี้อาจติดเป็นป้ายขนาดใหญ่ตามทางด่วน เพื่อให้เห็นอย่างทั่วถึงครบทุกด้าน3) ต้นทุนต่ำหลายคนสงสัยว่าการทำป้ายใช้ต้นทุนต่ำจริงหรือ ขออธิบายเพิ่มเติมว่าในการลงทุนทำป้ายต่อหนึ่งชิ้นอาจแพงกว่าสื่ออื่นๆ แต่หากเทียบคุณภาพกับจำนวนที่’, ‘เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก’, ”’ต้องผลิตสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ โดยให้ผลประโยชน์เท่ากัน เช่น ต้องการทำสื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 500,000 คน ผู้ผลิตอาจเลือกทำป้ายขนาดใหญ่ติดบนตึกที่มีรถผ่านสม่ำเสมอ ลงทุน 200,000 บาท/ชิ้น แต่ทำเพียง 2 ชิ้น (ใช้งบ 400,000 บาท) หรือทำสื่อโบรชัวร์เฉลี่ยใบละ 2 บาท จะเห็นได้ว่าในปริมาณเป้าหมายที่เท่ากัน การทำป้ายช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า และถ้าป้ายทำจากวัสดุที่มีคุณภาพก็ยิ่งอยู่ได้นาน คุ้มมากขึ้นสิ่งที่ต้องคำนึงก่อนลงมือทำ “ป้าย”รู้จัก “ป้าย”

 

ผลิตภัณฑ์ที่จะให้ ประโยชน์กับผู้บริโภคได้ ทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ใช้สอย วิธีการใช้ การให้ความเข้าใจที่ถูกต้องหน้าที่เพื่อให้เกิดการยอมรับหรือเชื่อถือ โดยนักเขียนบทแผ่นป้ายตามท้องถนนจะต้องเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆ ไมว่าจะเป็นข้อความรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้สี แสง และเสียงประกอบต่างๆ มาผสมผสานกันอย่างมีศิลปะและใช้เทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มความน่าสนใจหน้าที่ให้ความบันเทิง โดยการใช้ภาพ แนวเรื่อง คำพูด ข้อความเทคนิคพิเศษ หรือเสียงประกอบต่างๆ ให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ขบขัน ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพสิ่งเร้าในการแผ่นป้ายตามท้องถนน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และแผ่นป้ายตามท้องถนน และเกิดพฤติกรรมการซื้อหรือการใช้’, ‘การบอกกล่าว’, ”ผลิตภัณฑ์ เป็นการการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพสิ่งเร้าเกี่ยวกับประโยชน์และคุณสมบัิติของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้า *** ยทั้งทางด้านกายภาพและจิตวิทยาแข่งกับผู้แข่่งขัน โดยบทแผ่นป้ายตามท้องถนนที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถมองเห็นได้ชัดสร้างความเข้าใจและความประทับใจให้กับ ผู้บริโภคที่ได้เห็นได้ยินแผ่นป้ายตามท้องถนน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำและความจงรักภักดี และป้องกันคู่แข่งขันที่จะเข้ามาแย่งตลาด”ป้ายคำว่า”มา”จากการเรียกเก็บเงิน”คณะกรรมการ หากท่านยังไม่ได้เห็นหนึ่งแล้วก็เป็นโครงสร้างการแผ่นป้ายตามท้องถนนขนาดใหญ่ที่พบตามถนนสายไม่ว่าง, ทางด่วนและอื่น ๆ สถานที่อัตราการ