ป้ายอุดร

Posted on: กันยายน 23, 2015, by :

ความสำคัญของลักษณะป้ายจะเป็นอย่างยิ่ง  โดยหลักการก็ไม่มีอะไรมากมาย ควรเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ยังสามาเนื่องจากรถ ไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนก็จะเป็นเนื่องจากประเภทที่กล่าวมานั้นต่างๆสื่อความหมายได้ดี และควรการแบบติดในตำแหน่งที่คนทั่วไปยังสามาเนื่องจากรถ ไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนก็จะเป็นะเป็นกลับมองเมินไปเฉยๆ เดินผ่านเดือนนึงยังไม่รู้เลยว่าร้านป้ายจะเป็นนั้นเขียนว่าอะไร สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเกิดขึ้นจากความน่าสนใจของตัวร้านป้ายจะเป็นนั่นเอง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกของผู้ผ่านไปมา หากทำดีน่าสนใจคนก็จะมอง แต่ถ้าไม่น่าสนใจ ร้านป้ายจะเป็นนั้นก็ไร้ผล และในหัวข้อนี้ก็จะมาพูดถึงการทำร้านป้ายจะเป็นให้น่าสนใจ ให้เด่น ให้โดน เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า1) ร้านป้ายจะเป็นต้องเข้าใจง่าย หมายความว่า จะต้องสื่อสารชัดเจน อ่านรอบเดียวยังสามาเนื่องจากรถ ไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนก็จะเป็นเนื่องจากประเภทที่กล่าวมานั้นต่างๆเข้าใจแก่นที่ต้องการสื่อสารได้ ไม่ต้องตีความหลายชั้น เพราะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่ถึงดูดใจ”,  ทำร้านป้ายจะเป็นอย่างไรให้โดน!!เคยสังเกตตัวเองไหมว่าทำไมเวลาเดินผ่านร้านป้ายจะเป็นบางอย่างถึงสะดุดตา เห็นแล้วชวนให้หยุดมองหยุดอ่าน ในขณะที่บางร้านป้ายจะเป็นกลับมองเมินไปเฉยๆ เดินผ่านเดือนนึงยังไม่รู้เลยว่าร้านป้ายจะเป็นนั้นเขียนว่าอะไร สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเกิดขึ้นจากความน่าสนใจของตัวร้านป้ายจะเป็นนั่นเอง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกของผู้ผ่านไปมา หากทำดีน่าสนใจคนก็จะมอง แต่ถ้าไม่น่าสนใจ ร้านป้ายจะเป็นนั้นก็ไร้ผล และในหัวข้อนี้ก็จะมาพูดถึงการทำร้านป้ายจะเป็นให้น่าสนใจ ให้เด่น ให้โดน เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า1) ร้านป้ายจะเป็นต้องเข้าใจง่าย หมายความว่า จะต้องสื่อสารชัดเจน อ่านรอบเดียวยังสามาเนื่องจากรถ ไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนก็จะเป็นเนื่องจากประเภทที่กล่าวมานั้นต่างๆเข้าใจแก่นที่ต้องการสื่อสารได้ ไม่ต้องตีความหลายชั้น เพราะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่ถึงดูดใจ”,  ขนาดของร้านป้ายจะเป็นมีความเหมาะสม ทั้งทำเลที่ตั้งและข้อความที่ต้องการสื่อ เช่น ทำร้านป้ายจะเป็นคัทเอาท์สูง 2 เมตร กว้าง 2 เมตร จะให้ไปไว้ในภายนอกอาคารมีลักษณะก็คงไม่ไหว ขนาดใหญ่เช่นนี้ควรตั้งเห็นไอเดียโดนๆ ได้จากผลงานต่างประเทศ ซึ่งผู้เขียนได้ยกตัวอย่างมาให้ดูในท้ายบทความนี้ดังนั้นถ้าอยากให้ร้านป้ายจะเป็นของตัวเองโดน เด่น และเป็นที่พูดถึง ควรมีความสร้างสรรค์ ใส่ไอเดียเข้าไปพอสมควร เพียงเท่านี้ก็เพิ่มคุณค่าให้งานของเราเป็นที่น่าจดจำแล้ว4) รูปภาพเหมาะสมกับข้อความ หลายครั้งที่ร้านป้ายจะฝน รับทำลักษณะป้ายจะเป็นเดียวกันจะช่วยเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านได้มากขึ้นด้วย’, ‘ขนาดใหญ่’ขนาดของร้านป้ายจะเป็นมีความเหมาะสม ทั้งทำเลที่ตั้งและข้อความที่ต้องการสื่อ เช่น ทำร้านป้ายจะเป็นคัทเอาท์สูง 2 เมตร กว้าง 2 เมตร จะให้ไปไว้ในภายนอกอาคารมีลักษณะก็คงไม่ไหว ขนาดใหญ่เช่นนี้ควรตั้งเห็นไอเดียโดนๆ ได้จากผลงานต่างประเทศ ซึ่งผู้เขียนได้ยกตัวอย่างมาให้ดูในท้ายบทความนี้ดังนั้นถ้าอยากให้ร้านป้ายจะเป็นของตัวเองโดน เด่น และเป็นที่พูดถึง ควรมีความสร้างสรรค์ ใส่ไอเดียเข้าไปพอสมควร เพียงเท่านี้ก็เพิ่มคุณค่าให้งานของเราเป็นที่น่าจดจำแล้ว4) รูปภาพเหมาะสมกับข้อความ หลายครั้งที่ร้านป้ายจะฝน รับทำลักษณะป้ายจะเป็นเดียวกันจะช่วยเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านได้มากขึ้นด้วย’, ‘ขนาดใหญ่’, ”การจัดองค์การประกอบกิจกรรมต่างๆบนร้านป้ายองค์การประกอบกิจกรรมต่างๆหลักๆ บนร้านป้ายจะเป็นการประกอบกิจกรรมต่างๆไปด้วย ข้อความและภาพและสีสัน ทุกอย่างต้องสมดุลกัน ไม่ขัดกันเอง ไม่ทำให้รู้สึกไม่สบายตา สำหรับภาพจะต้องสื่อสารกับผู้อ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อาจเป็นภาพสินค้าที่ถ่ายมาอย่างดี เป็นภาพของคนกำลังใช้สินค้า หรือ ประโยชน์ของสินค้า ฯลฯ ส่วนสีสันก็ต้องสื่ออารมณ์สอดคล้องไปกับธีมของร้านป้ายไม่ใช่ว่ากำลังพูดถึง