ผู้เขียน: adminkoi

วัจนภาษา

2 ส่วนใหญ่ ดังนี้ วัจนภาษา คือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนหรือคำ […]

ป้ายอุดรธานี

คือการที่มนุษย์ได้มีการกำหนดข้อตกลงในการใช้สัญลักษณ์แทน […]